השלטים על המפה

 1. קוממיות 1
 2. קוממיות 2
 3. קוממיות 3
 4. קוממיות 4
 5. קוממיות 5
 6. קוממיות 6
 7. קוממיות 7
 8. קוממיות 8
 9. קוממיות 9
 10. קוממיות 10
 11. קוממיות 11
 12. קוממיות 12
 13. קוממיות 13
 14. קוממיות 14
 15. קוממיות 15
 16. קוממיות 16
 17. קוממיות 17
 18. קוממיות 18
 19. קוממיות 19
 20. קוממיות 20
 21. קוממיות 21
 22. קוממיות 22
 23. קוממיות 23
 24. קוממיות 24
 25. קוממיות 25
 26. יצחק שדה 1
 27. יצחק שדה 2
 28. יצחק שדה 3
 29. יצחק שדה 4
 30. יצחק שדה 5
 31. יצחק שדה 6
 32. יצחק שדה 7
 33. יצחק שדה 8
 34. טיילת 1
 35. טיילת 2
 36. טיילת 3
 37. טיילת 4
 38. טיילת 5
 39. טיילת 6
 40. טיילת 7
 41. טיילת 8
 42. טיילת 9
 43. טיילת 10
 44. טיילת 11
 45. טיילת 12
 46. טיילת 13
 47. טיילת 14
 48. טייילת 15
 49. טיילת 16
 50. טיילת 17
 51. טיילת 18
 52. טיילת 19
 53. טיילת 20
 54. טיילת 21
 55. טיילת 22
 56. טיילת 23
 57. טיילת 24
 58. טיילת 25
 59. טיילת 26
 60. רוטשילד 1
 61. רוטשילד 2
 62. רוטשילד 3
 63. רוטשילד 4
 64. רוטשילד 5
 65. רוטשילד 6
 66. רוטשילד 7
 67. רוטשילד 8
 68. רוטשילד 9
 69. רוטשילד 10
 70. רוטשילד 11
 71. רוטשילד 12
 72. רוטשילד 13
 73. רוטשילד 14
 74. רוטשילד 15
 75. רוטשילד 16
 76. רוטשילד 17
 77. רוטשילד 18
 78. רוטשילד 19
 79. רוטשילד 20
 80. רוטשילד 21
 81. רוטשילד 22
 82. רוטשילד 23
 83. רוטשילד 24
 84. רוטשילד 25
 85. רוטשילד 26
 86. רוטשילד 27
 87. רוטשילד 28
 88. רוטשילד 29
 89. הרצל 1
 90. הרצל 2
 91. הרצל 3
 92. הרצל 4
 93. הרצל 5
 94. הרצל 6
 95. הרצל 7
 96. הרצל 8
 97. הרצל 9
 98. הרצל 10
 99. הרצל 11
 100. הרצל 12
 101. הרצל 13
 102. הרצל 14
 103. בלפור 1
 104. בלפור 2
 105. בלפור 3
 106. בלפור 4
 107. בלפור 5
 108. בלפור 6
 109. בלפור 7
 110. בלפור 8
 111. ירושלים 1
 112. קרן קיימת 1
 113. קרן קיימת 2
 114. קרן קיימת 3
 115. מבצע סיני 1
 116. מבצע סיני 2
 117. כצנלסון 1
 118. כצנלסון 2
 119. כצנלסון 3
 120. כצנלסון 4
 121. כצנלסון 5
 122. הרב לוי 1
 123. יוספטל 1
 124. יוספטל 2
 125. יוספטל 3
 126. יוספטל 4
 127. יוספטל 5
 128. יוספטל 6
 129. יוספטל 7
 130. יוספטל 8
 131. יוספטל 9
 132. יוספטל 10
 133. יוספטל 11
 134. יוספטל 12
 135. יוספטל 13
 136. יוספטל 14
 137. יוספטל 15
 138. יוספטל 16
 139. יוספטל 17
 140. יוספטל 18
 141. יוספטל 19
 142. יוספטל 20
 143. יוספטל 21
 144. יוספטל 22
 145. יוספטל 23
 146. יוספטל 24
 147. יוספטל 25
 148. יוספטל 26
 149. יוספטל 27
 150. יוספטל 28
 151. יוספטל 29
 152. יוספטל 30
 153. יוספטל 31
 154. יוספטל 32
 155. יוספטל 33
 156. יוספטל 34
 157. ניסנבאום 1
 158. ניסנבאום 2
 159. ניסנבאום 3
 160. ניסנבאום 4
 161. ניסנבאום 5
 162. ניסנבאום 6
 163. ניסנבאום 7
 164. ניסנבאום 8
 165. ניסנבאום 9
 166. ניסנבאום 10
 167. ניסנבאום 11
 168. ניסנבאום 12
 169. ניסנבאום 13
 170. ניסנבאום 14
 171. ניסנבאום 15
 172. ניסנבאום 16
 173. ניסנבאום 17
 174. ניסנבאום 18
 175. נינסבאום 20
 176. ניסנבאום 21
 177. כ"ט בנובמבר 1
 178. כ"ט בנובמבר 2
 179. אנה פרנק 1
 180. אנה פרנק 2
 181. אנה פרנק 3
 182. אנה פרנק 4
 183. אלי כהן
 184. אלי כהן 2
 185. אזור תעשיה - חרושת
 186. אזור תעשיה - חרושת 2
 187. אזור תעשיה- חרושת 3
 188. אזור תעשיה - חרושת 4
 189. אזור תעשיה - חרושת 5
 190. אזור תעשיה - חרושת 6
 191. אזור תעשיה - המסגר 7
 192. אזור תעשיה - המסגר 8
 193. אזור תעשיה - המסגר 9
 194. אזור תעשיה - המסגר 10
 195. אזור תעשיה - העבודה 11
 196. אזור תעשיה - העבודה 12
 197. אזור תעשיה - העבודה 13
 198. אזור תעשיה - העבודה 14
בניית האתר: המסלול הירוק